STACIONÁRNÍ PŘIMĚŠOVAČE

Snížení nákladů, zvýšení výkonu

STACIONÁRNÍ PŘIMĚŠOVAČE PRO HASICÍ ZAŘÍZENÍ

Naše stacionární přiměšovače jsou klíčovým prvkem průmyslových hasicích systémů. Provozovatelé po celém světě spoléhají na naše čistě mechanické zařízení - které je nezávislé na elektřině a nouzovém napájení - pokud jde o přesné a spolehlivé dávkování pěnidla do hasicí vody.

Všechny typy pěnidel, i ty s vysokou viskozitou, lze míchat. Konstantní dávkování v širokém provozním rozsahu zaručuje automatické přizpůsobení proměnlivým scénářům hašení. Další výhoda: Nákladově efektivní a ekologická metoda testování dávkovacího poměru funguje zcela bez výroby pěny nebo premixu.

  • Vhodné pro pěnidla s vysokou viskozitou
  • Pro průtoky vody od 70 do 25 000 l/min.
  • K dispozici pro dávkování 0,5 %, 1 %, 3 %, 3+3 % a 6 %.

Výhody

FireDos stacionární přiměšovače snížení rizik

SNÍŽENÍ RIZIK

Čistě mechanické a vysoce spolehlivé

FireDos stacionární přiměšovače snížení nákladů

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Testování poměru dávkování bez pěny: nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí

FireDos stacionární přiměšovače lepší výkon

LEPŠÍ VÝKON

Konstantní dávkování v širokém pracovním rozsahu

Jedinečný design výrobku

HAŠENÍ POŽÁRU S PŘIMĚŠOVAČI PĚNY FIREDOS

Vlastní konstrukce výrobků FireDos umožňuje provozovatelům více než jen minimalizovat rizika; umožňuje také snížit náklady a zvýšit výkonnost hasicího systému.

STACIONÁRNÍ PŘIMĚŠOVAČE PRO HASICÍ SYSTÉMY, SPRINKLEROVÉ A ZALÉVACÍ SYSTÉMY

Naše stacionární přiměšovací systémy se používají ve sprinklerových a zalévacích systémech, mokrých a suchých hasicích systémech. Typické oblasti použití jsou všude tam, kde se hořlavé látky, zejména kapaliny, vyrábějí, přepravují, skladují nebo likvidují - ať už jde o hasicí systémy pro cisterny, mola, hangáry, výškové sklady nebo čerpací stanice. Kromě toho se pěnové prostředky stále častěji používají k hašení požárů ve spalovnách a třídírnách odpadů.

Galerie

Certifikáty